Skin
Kevin Klein Skin oil on canvas
Poison Ivy
2011
oil on canvas
36" x 36"
Kevin Klein Skin oil on canvas
Cat Scratch
1999
oil on canvas
16" x 16"

Kevin Klein Skin oil on canvas
Tongue
1999
oil on canvas
16" x 16"
Kevin Klein Skin oil on canvas
Follicle
1999
oil on canvas
16" x 16"

Kevin Klein Skin oil on canvas
Wrist
1999
oil on canvas
16" x 16"
Kevin Klein Skin oil on canvas
Bruised Wrist
1999
oil on canvas
36" x 36"

Kevin Klein Skin oil on canvas
Rear View - Bruise
1999
oil on canvas
36" x 32"
Kevin Klein Skin oil on canvas
Tough Shape
1999
oil on canvas
36" x 24"

Kevin Klein Skin casein on paper
Tomoko
2000
casein on paper
22" x 30"
Kevin Klein Skin oil on canvas
Tomoko- Big and Bruised
2000
oil on canvas
60" x 60"

Kevin Klein Skin oil on canvas
Randy
2000
oil on canvas
24" x 24"
Kevin Klein Skin oil on canvas
Contusion
2002
oil on canvas
18" x 18"

Kevin Klein Skin oil on canvas
Hairy Arm
2002
oil on canvas
12" x 12"
Kevin Klein Skin oil on linen
Pasty Dry Thigh
2002
oil on linen
12" x 12"

Kevin Klein Skin oil on linen
Summer Color
2002
oil on linen
12" x 12"
Kevin Klein Skin oil on canvas
Double Puncture
2002
oil on canvas
20" x 28"

Kevin Klein Skin oil on canvas
Angel's Shoulder
2004
oil on canvas
20" x 28"
Kevin Klein Skin acrylic on canvas
Laura's Hand
2004
acrylic on canvas
16" x 18"

Kevin Klein Skin acrylic on canvas
Bruised Again
2003
acrylic on canvas
24" x 24"
Kevin Klein Skin oil on canvas
Scarred Toe - Again
2003
oil on canvas
24" x 36"

Kevin Klein Skin oil on canvas
Scarred Toe- Left
2003
oil on canvas
24" x 36"
Kevin Klein Skin oil on canvas
Scab
2004
oil on canvas
48" x 72"

diptych

Kevin Klein Skin oil on canvas
Straightened Toes
2003
oil on canvas
24" x 36"
Kevin Klein Skin oil on canvas
Jen's Lips
2004
oil on canvas
48" x 36"

Kevin Klein Skin oil on canvas
Bushwick Stigmata
2002
oil on canvas
39" x 27"